Ordförande

Malin Viberg

 

Kassör

Annelie Sipilä

 

Övriga ordinarie Ledamöter

Stefan Holmer

Heléna Olsson

Jessica Dickson

Elin Wennblom

 

Valberedning

Anitha Andersson

Sebastian Grännard

 

Revisor

Kicki Dienus

Revisorsuppleant

Lars B Melin