Attention Jönköping

är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) deras anhöriga/närstående och yrkesverksamma

Vi arbetar tillsammans för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd som de behöver för att underlätta

I vardagen, på arbetet, i skolan och på fritiden.

Vi vill dessutom hjälpa till att öka förståelsen i samhället och sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

 

Attention Jönköping är som lokalförening ansluten till Riksförbundet Attention.