Välkommen!

Välkommen till Attention Jönköping!

Om oss :)

Vi är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, och vänder oss till personer med eget funktionshinder, deras närstående och de som i sina yrken kommer i kontakt med personer med NPF.

Attention Jönköping har en lokal, på Lillgatan 20, Jönköping. Vuxenträffar, Anhörigträffar och Lovisaträffen håller till där. För vägbeskrivning, se fliken vägbeskrivning till Lillgatan 20. Föreningen anordnar utflykter en gång på våren och två gånger på hösten. Se gärna under fliken Aktiviteter. Vuxenträffarna och Anhörigträffarna har slagits ihop och blir Cafékvällar. De kommer vara andra tisdagen i månaden. Läs mer under fliken Cafékvällar. Läs mer under fliken Övrig information.

AKTUELLT!

ENKÄT ANHÖRIGPROJEKTET:

NSPH:s Anhörigprojekt, som Attention är den del av, genomför just nu en enkät som riktar sig till anhöriga till vuxna som har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning. Med anhörig avser vi personer inom familjen, släktingar eller andra personer som vänner, grannar etc. som har en relation till en närstående person med psykisk ohälsa.

Enkäten vänder sig till alla medlemsorganisationer i nätverket. Syftet med enkäten är att få en tydligare bild av hur anhöriga har det samt vilka behov, erfarenheter och önskemål som finns för att kunna bidra till förbättra och underlätta för anhöriga. Sista svarsdag är den 25 mars 2015.

Ev. frågor ang. enkäten besvaras av Birgitta Engholm på Attentions kansli 08-120 488 00.

Läs mer om projektet här: http://www.nsph.se/projekt/anhorigprojektet/

Länk till enkät: https://sv.surveymonkey.com/s/QWF8G7P

Datum för Attention Jönköpings årsmöte kommer att skickas ut via mail till alla våra medlemmar.