Välkommen!

Välkommen till Attention Jönköping!

Om oss :)

Vi är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, och vänder oss till personer med eget funktionshinder, deras närstående och de som i sina yrken kommer i kontakt med personer med NPF.

Attention Jönköping har en lokal, på Lillgatan 20, Jönköping. Vuxenträffar, Anhörigträffar och Lovisaträffen håller till där. För vägbeskrivning, se fliken vägbeskrivning till Lillgatan 20. Föreningen anordnar utflykter en gång på våren och två gånger på hösten. Se gärna under fliken Aktiviteter. Vuxenträffarna och Anhörigträffarna har slagits ihop och blir Cafékvällar. De kommer vara andra tisdagen i månaden. Läs mer under fliken Cafékvällar. Läs mer under fliken Övrig information.

AKTUELLT!

Enkät riktad till vårdnadshavare till barn och unga 0 – 25 år

Trygg-Hansa och Attention har inlett ett samarbete för att gemensamt lyfta frågan om samhällets stöd och ansvar för familjer med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Tillsammans vill vi påverka vård- och omsorgsgivare och andra berörda så att dessa föräldrar ska få det stöd de är i behov av och har rätt till. Genom att svara på denna enkät bidrar du till detta påverkansarbete och till ökad kunskap om familjernas situation. Om du har fler barn med diagnos, svara med utgångspunkt från det barn där du haft mest behov av stöd. Du får gärna gå in och svara flera gånger, för dina andra barns räkning.

Resultatet kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan som Trygg-Hansa arrangerar och i Attentions olika informationskanaler. Enkäten omfattar 17 frågor och vi ber dig svara på samtliga så utförligt du kan. Dina svar bidrar till att vi får en tydligare bild av vilka krav vi ska ställa på samhällets stöd till våra familjer.

Sista svarsdag är den 27 maj.

Ev. frågor angående enkäten besvaras av Birgitta Engholm på Attentions kansli 08-120 488 05.

https://sv.surveymonkey.com/s/H9KBWX3

Vårt medlemsregister medger inte selektering på vissa grupper, så om du inte berörs av frågorna ber vi dig bortse från denna enkät.
Med vänlig hälsning

Anki Sandberg
Förbundsordförande

 

Datum för Attention Jönköpings årsmöte är lördag 30 maj kl. 13.00 på Lillgatan 20, Jönköping

Mer information kommer att skickas ut via mail till alla våra medlemmar.

 

MEDDELANDE FRÅN VALBEREDNINGEN :

Vi är många medlemmar i föreningen och för att den ska fungera behöver vi hjälpas åt.
Därför söker vi flera medlemmar som vill ingå i styrelsen. Du kan ringa eller skriva till oss om du undrar över något eller anmäla ditt intresse. Gunilla Wigström, gunilla.wigstrom@gmail.com , 076-0631508 eller Martina Atlefur,  m.atlefur@navnet.se  , 070-6872997.